HOME

O CO JDE?

Digitální revoluce dramaticky ovlivnila jak spolu lidé komunikují, jak pracují a jak získávají informace. Život dětí a mladých lidí v sobě přirozeně zahrnuje on-line svět, který je generaci dnešních vzdělavatelů často cizí. Vzdělavatel je nositelem know-how ve svém oboru, student na druhé straně intuitivně ovládá nové technologie a dokáže sám jednoduše získávat informace i dovednosti a znalosti

Je to výzva přiblížit vzdělávání skutečnému životu, příležitost učit se od sebe navzájem a možnost proměnit vztah vzdělavatele a studenta.

To zdaleka neznamená, že učitel se nutně musí stát fanouškem sociálních sítí a rozdíl mezi učitelem a studentem zmizí.  Znamená to spíš, že učitel jako průvodce vzděláváním vytvoří prostor, který přijímá a respektuje on - line svět a podporuje a rozvíjí kompetence důležité pro život budoucích občanů demokratické společnosti.

Na těchto stránkách pomáháme vzdělavatelům naskočit do rozjetého vlaku digitální revoluce. Nabízíme nápady a aktivity jak podpořit kompetence dětí pro příznivce světa off-line tak i pro zkušenější digitální průvodce.

O INTERNETU BEZ INTERNETU

Pojďme se bavit o internetu, bez nutnosti připojení k síti. Krátké startovací aktivity vhodné do každého kdo vzdělává/pracuje s mladými lidmi.

ROZCESTNÍK

Prozkoumejte podhoubí našeho projektu a objevte aktivity, workshopy a semináře dalších vzdělávacích organizací

NA INTERNETU

Mobil není jenom na hraní, aneb jak spolupracovat se zařízeními, které nosí žáci po kapsách. Pokročilejší aktivity ke kritické reflexi chování na internetu a nápady jak zapojit nové technologie.

O PROJEKTU

Zjistěte více o Kompetencích pro demokratickou kulturu, prozkoumejte analýzy a materiály zpracované během projektu.

Tento web je výstupem programu “Democratic Culture in Action – democratic competences in the digital era”.  Projekt vznikl za podpory společného programu Rady Evropy a Evropské Komise “Human Rights and Democracy in Action”. Krom České republiky proběhl tento projekt také v Srbsku, Chorvatsku, Rumunsku, Bělorusku, Arménii a Bulharsku.