TESTY S POMOCÍ CHYTRÝCH ZAŘÍZENÍ

TESTY S POMOCÍ CHYTRÝCH ZAŘÍZENÍ

TESTY S POMOCÍ CHYTRÝCH ZAŘÍZENÍ
Pro žáky: druhý stupeň ZŠ, střední školy

ABSTRAKT
V této aktivitě chceme žákům ukázat, jak vyhledávat odpovědi na otázky zadané v testu. Jde především o rozpoznání důvěryhodných zdrojů a ověřování nalezených informací. Aktivita zároveň přináší možnost dozvědět se něco nového, ale i rychleji a efektivněji vyhledávat odpovědi podle správného zadávání klíčových slov.

Aktivita je alternativou ke klasickému testu. Žáci zde mohou využít i nabyté znalosti, což jim umožní rychlejší a přesnější vyhledávání.

ČASOVÝ ROZSAH
1 x 15 minut

1) Úvodní fáze
Žáci dostanou test a chytrý telefon nebo počítač. Učitel by žákům měl vysvětlit, jak informace správně vyhledávat. Dále by je měl poučit o rozpoznávání důvěryhodných zdrojů a neměl by zapomenout připomenout, že je získané informace nutné ověřit a porovnat s dalšími zdroji.

2) Fáze testu
Žáci podle klíčových slov vyhledávají správné odpovědi na otázky. Mohou používat všechny dostupné zdroje.

3) Vyhodnocení testu
Učitel vždy přečte otázku a následně se zeptá na odpovědi ve třídě. Vyberu jednoho z těch se správnou odpovědí, který předvede jak konkrétní odpověď vyhledal. Dále se debatuje na ostatními variantami a postupy ostatních žáků. Takto se postupuje se všemi otázkami v testu.

INTERNÍ POZNÁMKY
My jsme takto pracovali ve fyzice a v dějepisu. To znamená, že tenhle typ testu není omezen pouze na humanitní nebo pouze na přírodovědné a technické obory. Nemělo by to být nic dlouhého a přehnaně náročného. Naopak by se mělo jednat o informace, které člověk nepotřebujeme umět a držet v hlavě – detaily, letopočty, vzorečky apod. Touhle aktivitou chceme ukázat, že žáci nemusí mít hlavu přeplněnou informacemi, které se dají velmi rychle najít – pokud se hledá správně. Je to postaveno na již jednou nabytých základních znalostech, které se tímto způsobem rozvíjí.

 

PŘÍKLAD Z DĚJEPISU
1) Jak zemřela císařovna Alžběta, známá jako Sisi?
2) Od kdy do kdy datuje Ústav pro studium totalitárních režimů „dobu nesvobody“? Jakými událostmi je vymezena?

PŘÍKLAD Z FYZIKY
1) Najdi vzoreček pro výpočet tepla a pomocí něj spočítej tento příklad:
O kolik stupňů Celsia se zvýšila teplota látky, která přijala teplo 20 kJ? Látka má hmotnost 1 kg.
a) látkou je voda – měrná tepelná kapacita je 4180 J ∙ K−1 ∙ kg−1
b) látkou je měď – měrná tepelná kapacita 383 J ∙ K−1 ∙ kg−1

2) Kolikrát větší je obvod země než měsíce?

 

MÉ HODNOCENÍ
Pro mě to bylo mnohem zábavnější než normální přístup k příkladům. Něco jsem věděla, ale stejně jsem si to mohla pro jistotu ověřit a vyhledat, zda se nemýlím. Díky tomuto postupu jsem se také naučila hledat na internetu a vždy k informaci přistupovat jako k něčemu, co si musím ještě zkontrolovat třeba s učebnicí nebo alespoň dalšími dvěma zdroji z internetu. Hlavně jsem měla pocit, že si nemusím pamatovat tak velké detaily a přesto je můžu v praxi využívat – o tom by podle mého názoru měla být současná výuka.

VYJÁDŘENÍ VYUČUJÍCÍHO
Na hodinách fyziky se zapojuje velmi malé množství lidí. Chápu, že fyzika není pro každého – je to komplikované, často souvisí s matematikou a většina na osmiletém gymnáziu se ji v budoucnu věnovat nebude. Proto jsem se rozhodl vymyslet aktivitu tak, abych mohl zapojit i ostatní, kteří si fyziku příliš nevyužívají, a to pomocí něčeho, co všechny spojuje – chytré telefony a počítače. Aktivita třídy se najednou zvedla, protože žáci, kteří předtím příklady vzdali, protože tomu nerozuměli, se najednou zapojili a byli ochotní se alespoň snažit.