FAKT?

Fakt? Interaktivní kartičky

krátký popis: Zapojte mobily do výuky! Z pod lavice na lavici. Dáváme surfování pod lavicí smysl. Za pomoci internetu zjišťujeme, co je fakt a co není. Co je to hoax a jak se pozná?
čas: 45 minut
kompetence:
H- hodnota lidské důstojnosti a lidských práv, hodnota kulturní rozmanitosti, hodnota demokracie, spravedlnosti, čestnosti, rovnosti a právního státu;
P- otevřenost ke kulturní jinakosti a k odlišným přesvědčením, názorům a chování, tolerance k nejednoznačnosti
D-samostatné učení, analytické a kritické myšlení, spolupráce, řešení sporů
Z- znalosti a kritické porozumění jazyka a komunikace, znalosti a kritické porozumění světu (médiím)
doporučený věk:
Druhý stupeň ZŠ, Gymnázium
pomůcky:
Vytisknutá sada kartiček (ke stažení), mobilní telefon s aplikací na čtení QR kódů do každé skupiny

cíle:
- osobní (učitelův)- vyjádření zájmu, vykročení - využití technologií netradičním způsobem
- vzdělávací - reflexe, podpora kritického myšlení, práce v týmu, argumentace

 

K dispozici jsou graficky pěkně zpracované  kartičky - na jedné straně jsou hejty, hoaxy, mýty i pravdivé informace na druhé straně je QR kód s cestou k vysvětlujícím informacím.

Děti jsou rozdělené nějakým jednoduchým způsobem do skupinek - každá si vezme jednu kartičku a má 5 minut na to probrat, co si myslí o tom, co je na kartičce napsané, cokoliv je napadá. Pak někdo vybraný načte QR kód.  QR kód je jedinečný pro každou kartičku.

Nakonec prezentují ostatním, jakým příběhem je kartička provedla a co si z toho odnesli.

Informace na kartičky čerpány z http://www.hatefree.cz/myty-a-fakta/hejtomat.
Odkazy na vysvětlení pojmů hoax, hejt - případně zařadit diskuzi s dětmi, jak to chápou oni - http://www.obcanskevzdelavani.cz/argumentacni-fauly