Hatespeech

Hatespeech

 

Hate free

Organizace Úřadu vlády ČR pod Agenturou pro sociální začleňování. Nejdiskutovanější informační kampaň v ČR, jejím posláním je šíření pozitivního pohledu na svět a vyvracení hoaxů a mýtů.
» nabízí aktivity - www.hatefree.cz/co-delat-kdyz/argumentacni-fauly

 

protinenavisti.cz

Cílem kampaně „Mladí proti nenávisti online“, která je iniciována Radou Evropy, je vystupovat proti šíření nenávisti na internetu, zejména  rasové nesnášenlivosti, utlačování menšin, agresivního nacionalismu, extremismu, apod.
» informační kampaň
» www.nohatespeechmovement.com
» protinenavisti.cz/