Hoaxy (COV)

Hoaxy (COV)

krátký popis: Podíváme se na to, co je to  tzv. hoax. Přes vysvětlení tohoto novodobého jevu se dostaneme k abstraktnějším pojmům založeném na stejném principu – reklamě a propagandě.
čas: 45 minut
kompetence:
H- hodnota lidské důstojnosti a lidských práv,
P- úcta, odpovědnost;
D-samostatné učení, analytické a kritické myšlení;
Z- znalosti a kritické porozumění sobě samému, znalosti a kritické porozumění jazyka a komunikace;
doporučený věk:
Druhý stupeň ZŠ, Gymnázium
pomůcky:
Promítací zařízení (promítnutí reportáže z webu ČT24), PL Nová média_hoax namnožený pro každého žáka/uložený na žákům přístupném rozhraní, kde si list stáhnou do svého tabletu, slovníky cizích slov (pokud nepracujeme s tablety).

cíle:
- osobní (učitelův)- vysvětlení kyberšikany
- vzdělávací - pochopí širší souvislosti ohledně problematiky kyberšikany a možný dopad na společnost.

http://www.vychovakobcanstvi.cz/pvo/nova-media-hoax?ngs_search_terms%5B0%5D=hoax