Kompetence pro demokratickou kulturu

Co jsou kompetence pro demokratickou kulturu?

Jde konceptuální model kompetencí, které si musí občané osvojit, chtějí-li se účinně podílet na demokratické kultuře a chtějí-li pokojně žít s ostatními v kulturně rozmanitých demokratických společnostech. Model už pěknou řádku let piluje Rada Evropy s cílem využívat model při rozhodování a plánování v oblasti vzdělávání, kde pomůže formovat vzdělávací systémy, jež připraví žáky a studenty na život zodpovědných a respektujících demokratických občanů. Model obsahuje 20 kompetencí rozdělených do čtyř kategorií: Hodnoty, dovednosti, postoje a znalosti. Pro tým #Competences je klíčový přístup „zdola nahoru“, takže nevadí, že zrovna nepracujete na Ministerstvu školství. Podívejte se na model, a zkuste se zamyslet, s jakými kompetencemi pracujete často a jaké jsou pro vás nové. Všechny aktivity na tomto webu, jsou postavené kolem tohoto modelu.

S modelem kompetencí pracuje v ČR naše sesterská organizace Centrum občanského vzdělávání

http://www.obcanskevzdelavani.cz/publikace

 

„Ve své práci tvořím programy primární prevence rizikového chování na základních a středních
školách. Zabýváme se různými formami rizikového chování i souvisejícími tématy, mj. tzv.
protektivními faktory. Jimi rozumíme rozvoj a posílení schopnosti žáků komunikovat, řešit
konflikty, navazovat zdravé vztahy, odolávat negativnímu vrstevnickému tlaku nebo
manipulaci, bezpečné se pohybovat ve virtuálním světě apod. A právě tento model kompetencí
vhodně doplní to, na co se náš program dlouhodobě zaměřuje. Využíváme jej při probírání
témat jako je bezpečný internet, rasismus a xenofobie, mediální gramotnost, kyberšikana a
manipulace.“


David Holý, vedoucí Výchovných a vzdělávacích programů
Proxima Sociale o.p.s.

 

cov_logo

Centrum občanského vzdělávání

Centrum občanského vzdělávání (COV) je nadstranickým institutem, jehož smysl spočívá v dlouhodobé podpoře koncepčního rozvoje občanského vzdělávání v ČR. Posláním Centra občanského vzdělávání je podporovat občany všech věkových kategorií, aby se lépe orientovali ve veřejném prostoru a účinněji se zapojovali do občanského života.   >

cdc_shrnuti

Shrnutí průvodního dokumentu ke Kompetencím

Níže si můžete stáhnout překlad průvodního dokumentu ke Kompetencím CDC, kde jsou podrobněji vysvětleny jednotlivé součásti modelu. 

Stáhnout dokument