KYBERŠIKANA

Kyberšikana (COV)

krátký popis: Seznamte žáky s problematickým obsahem internetu, s různými podobami kyberšikany, vcítí se do kůže postižených, dozví se, jak postupovat v případě, že se s kyberšikanou setkají. Zaujmou postoj k nenávistným kampaním na internetu.
čas: 2x45 minut
kompetence:
H- hodnota lidské důstojnosti a lidských práv,
P- úcta, odpovědnost;
D-samostatné učení, analytické a kritické myšlení;
Z- znalosti a kritické porozumění sobě samému
doporučený věk:
Druhý stupeň ZŠ, Gymnázium
pomůcky:
Tablety, popř. jiná média s přístupem k internetu, promítací zařízení. Kopie s textem Star Wars Kid v dostatečném množství pro žáky, popř. soubor uložen k promítnutí. Nastříhané kartičky pro žáky z přílohy Rozdíly mezi šikanou a kyberšikanou. Lepící papírky, fixy.

cíle:
- osobní (učitelův)- vysvětlení kyberšikany
- vzdělávací - pochopí širší souvislosti ohledně problematiky kyberšikany a možný dopad na společnost.

http://www.vychovakobcanstvi.cz/pvo/nova-media-kybersikana?ngs_search_terms%5B0%5D=kybersikana