MARŤAN

MARŤAN

krátký popis: Ve městě přistáli Marťani, jsou ohromně milí, naivní a nevědí nic o online světě. Děti mají za úkol vysvětlit jim, jak některé věci fungují tak, aby si Marťani dokázali představit k čemu slouží a uměli je bezpečně použít.
čas: 45 minut
kompetence:
D -empatie, spolupráce, řešení sporů, aktivní naslouchání, jazykové a komunikační dovednosti;
Z-znalosti a kritické porozumění sobě samému, znalosti a kritické porozumění jazyka a komunikace, znalosti a kritické porozumění světu (médiím)
doporučený věk:
jakýkoliv
pomůcky:
cíle:
- osobní (učitelův)- vyjádření zájmu,
- vzdělávací - reflexe, podpora prezentačních dovedností, kritického myšlení, argumentace

Časová dotace s dětmi:
5 minut vysvětlení, co se bude dít
5-10 minut příprava
4 skupiny po 3 minutách, než se vymění
10 min diskutovat o tom, co jim přišlo zajímavé, co by ještě doplnili atd.

Ve městě přistáli Marťani, jsou ohromně milí, naivní a nevědí nic o online světě. Děti mají za úkol vysvětlit jim, jak některé věci fungují tak, aby si Marťani dokázali představit k čemu slouží a uměli je bezpečně použít. Každá skupinka má 5 minut na přípravu, 3 minuty na prezentaci (všechny skupinky vymýšlí to stejné/každá skupinka vymýšlí něco jiného/nejsou skupinky a všichni vymýšlí společně)

Příklady: Co byste mu řekly?
- Na co by si měl dát na internetu pozor?
- Jak mi internet usnadňuje život?
- Jak mi internet komplikuje život?
- Co je Facebook? – k čemu je dobrý a k čemu není, na co si dát pozor
- Co je Snapchat? - k čemu je dobrý a k čemu není, na co si dát pozor

Tip - Podle chuti a možností skupiny/školy …zvážit využití know-how starších dětí pro "prevenci" u malých. Pro společnou hodinu lze využít např. tuto aktivitu, případně nějakou z názorových aktivit. Starší děti mají potřebné technické znalosti, často přirozený respekt u mladších spolužáků
Diskuze - jak se dá využít, jak by se dala modifikovat pro jejich kontext, jestli mají nějaké nápady, jak ji vylepšit nebo pozměnit, jestli je pro ně relevantní atd.