Materiály ke stažení

Jak vyučovat kontroverzní témata

Metodika Jak vyučovat kontroverzní témata představuje přístup, jak žákům dát příležitost ve škole bezpečně hovořit o kontroverzních otázkách. A tím se naučit, jak se zapojit do dialogu s lidmi vyznávajícími odlišné hodnoty a jak je respektovat. Kontroverzní témata jsou často považované za příliš náročné pro výuku, přesto jejich zařazení do vyučování rozvíjí velkou škálu kompetencí důležitých pro posilování demokracie a podporu kultury lidských práv.

Materiál reflektující změnu v náhledu na výuku demokratických hodnot – reflexe krize hodnot v Evropě a růst radikalizace mladých na všech frontách.
Nabádá ke změně přístupu ve výuce demokratických hodnot – praxe, learning by doing.

Ke stažení v Češtině: PDF

Ke stažení v Angličtině: PDF

Jak zvládnout kontroverze

Publikace Jak zvládnout kontroverze je pomůcka pro ředitele a vedení škol pro práci s kontroverzemi. Kontroverzní témata stojí v samém centru našich demokratických společností. Proto by mělo být podstatou efektivního vzdělávání naučit se s takovými tématy pracovat. Zařazení kontroverzních témat do učebních plánů otevírá řadu obtížných pedagogických otázek, pro ředitele a další členy vedení škol to znamená otázky týkající se řízení školy. Tato publikace praktické rady, jak aktivně zvládnout a reagovat na kontroverzní témata ve školní komunitě i jejím okolí.

Ke stažení v češtině: PDF

 
How to develop the ability of students to assess information from social media

Digitání demokracie, digitální občanství
Největší výzvou je vytvořit hodnotově orientovanou výuku, kde digitální informace a digitální schopnosti žáků i učitelů jsou součástí výuky.
Digitální přistěhovalci učí děti, které se už v digitální době narodily
Tato studie z Ruska, Běloruska, Litvy a Arménie shledala, že (stejně jako v ČR) existuje solidní základ v legislativě a akčních plánech, ale ještě je co dělat ve vztahu k současným učitelům a rodičům.

Ke stažení v angličtině: PDF