Mediální vzdělávání

Mediální vzdělávání

Varianty
Poskytujeme informační a metodickou podporu, vzdělávací kurzy, didaktické materiály, odborné konzultace a asistenci školám a pedagogům v oblastech inkluzivního vzdělávání, interkulturního vzdělávání a globálního rozvojového vzdělávání.
» nabízí aktivity: https://www.varianty.cz/metodicke-listy
» nabízí semináře pro učitele
» nabízí workshopy na školách

Jeden svět na školách
Jeden svět na školách je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Orientuje se na výchovu zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe.
» Nabízí aktivity: Filmotéka JSNS:  https://www.jsns.cz/lekce#15219-obcanska-angazovanost
» Mediální vzdělávání: https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/mapa-lekci-a-aktivit
» Nabízí workshopy na školách
» Nabízí semináře pro učitele

Mladí Občané
Spolek propagující aktivní občanství, politologii, ekonomii
» Simulace řízení municipalit, krajů a státu
» pořádá workshopy na školách
» http://www.mladiobcane.cz/index.php

Change-it
» nabízí vzdělávací balíčky/workshopy formou výletů do Prahy. Součást témat tvoří workshopy o realitě sociálních sítí.
» Nabízí workshopy pro školy

Zvol si info
Spolek propagující aktivní občanství, kritické hodnocení informací, vlastní výzkum
» pořádá workshopy na školách

Demagog.cz
dobrovolný fact-checking zpráv z médií a prohlášení politiků
» pořádá workshopy na školách

Středisko pro mediální výchovu
Středisko mediální výchovy na Jihočeské univerzitě, pořádá seminářepro učitele - zapojovalo je do sociálních sítí
» Nabízí semináře pro učitele

Centrum občanského vzdělávání
Cílem je dlouhodobá advokace potřebnosti občanského vzdělávání na strukturální úrovni. Posláním Centra občanského vzdělávání je podporovat občany všech věkových kategorií, aby se lépe orientovali ve veřejném prostoru a účinněji se zapojovali do občanského života.
» nabízí aktivity http://www.vychovakobcanstvi.cz/pvo/lekce
» k tématu http://www.vychovakobcanstvi.cz/pvo/nova-media-kybersikana
» http://www.vychovakobcanstvi.cz/pvo/nova-media-hoax

Stužák
Má za cíl zvýšit občanskou gramotnost a především zájem mladých lidí o veřejné dění, a tím zvýšit kvalitu občanského vzdělávání, které je poskytováno žákům středních škol. Sdružuje studentské iniciativy zajímající se o občanské vzdělávání