Migrace

Migrace

Skauti na zemi
Skauti na Zemi jsou společný projekt Junáka – českého skauta a NaZemi, do kterého jsou zapojeny i další skautské a globálně vzdělávací organizace.
» Nabízí aktivity do hodin: www.lidevpohybu.eu.

 

Open society fund Praha - “Jsme to my”
Platforma “Jsme to my” vznikla pod záštitou Nadace OSF Praha na popud neziskových organizací a odborníků věnujících se tématice migrace. Naším cílem je vytvořit prostor – online i offline – kde se bude nejen o migraci, ale i o dalších tématech s ní spojených rozumně a kultivovaně diskutovat.
» Jsme to my (projekt na FB) https://www.facebook.com/JsmeToMy/?fref=ts
» http://jsmetomy.cz/

 

META-OPS
Posláním společnosti META je aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti.
» nabízí semináře pro učitele
» nabízí workshopy pro školy
» nabízí aktivity do hodin
» http://www.meta-ops.cz/metodicke-a-vyukove-materialy#Jinde