NA INTERNETU

PRO A PROTI


Trénujeme schopnost vcítit se do druhého člověka a argumentovat z pozice, která nám není vlastní... >

Fakt? Interaktivní kartičky


Zapojte mobily do výuky! Z pod lavice na lavici. Dáváme surfování pod lavicí smysl. Za pomoci internetu zjišťujeme, co je fakt a co není. Co je to hoax a jak se pozná?... >

Kyberšikana (COV)


Seznamte žáky s problematickým obsahem internetu, s různými podobami kyberšikany,... >

Hoaxy (COV)


Podíváme se na to, co je to  tzv. hoax... >

TESTY S POMOCÍ CHYTRÝCH ZAŘÍZENÍ


Otevřete s žáky diskusi o internetu a sociálních sítích... >

Společně na sociálních sítích - Youtube


Otevřete s žáky diskusi o internetu a sociálních sítích... >

Společně na sociálních sítích - Instagram


Aktivita ukazuje kreativní využití sociální sítě Instagram jako prostředku pro tvůrčí činnost žáků... >

Společně na sociálních sítích - Facebook


V této aktivitě chceme ukázat žákům, že lze fungovat na facebooku produktivně směrem ke vzdělávání a řešení konkrétních úkolů v rámci žákovského kolektivu... >