O PROJEKTU

O PROJEKTU

 

V rámci projektu #COMPETENCES chceme osvětlit specifika virtuální komunikace a motivovat a vybavit formální i neformální vzdělavatele tak, aby měli chuť, odvahu a nástroje věnovat se podpoře demokratických hodnot také v kontextu sociálních sítí a internetu. Pro děti a mladé lidi jsou sociální média nedílnou součástí jejich každodenního života. Přes devadesát procent náctiletých někdy použilo nějaké sociální médium a tři čtvrtiny mají založený profil aspoň na jedné sociální síti. Více než polovina mladých v Evropě navštěvuje sociální sítě každý den. Ve světle těchto statistik je jasné, že čím dál tím větší poměr mezilidských interakcí neprobíhá tváří v tvář. Morálka, respekt a etika jsou však stále nezbytným východiskem pro jakoukoliv komunikaci mezi lidmi v demokratické společnosti. Rada Evropy proto vytvořila popis vlastností, které demokratické chování umožňují nebo k němu přispívají (Více zde).

Cílem projektu #COMPETENCES je shromáždit a vytvořit nástroje pro rozvoj těchto vlastností a dovednostní a poskytnout je těm,  kteří pracují s dětmi a mladými lidmi (učitelé, vedoucí oddílů a zájmových skupin, sociální pracovníci…).

 

Náš příběh

Začali jsme s hypotézou, že sociální média zbavila jejich uživatele stresu z hovoru s cizími lidmi. Mladí se mohou snáze zapojit do dobrovolné činnosti a pomáhat druhým, vyměňovat si tipy na zajímavé kulturní akce či najít nové přátele s podobnými koníčky. Na druhou stranu nebylo nikdy snazší někoho pomluvit, očernit nebo rozšiřovat poplašné či přímo lživé články. Předpokládali jsme, že uživatelé chráněni relativní anonymitou sítě se spoléhají, že neponesou následky svého chování. Chtěli jsme zjistit, jak funguje spletitý vztah mezi učiteli, jejich žáky, jejich rodiči a jak do toho všeho zasáhla digitální revoluce. Podobnými otázkami se zabývaly naše partnerské organizace v sedmi Evropských státech. A na co jsme přišli?

 

Je nutné pracovat na demokratickém klimatu v rámci celé školy, protože jakékoliv měkké kompetence se těžko vytvářejí bez adekvátního bezpečného prostředí pro žáky i vzdělavatele. Připravujeme překlad metodiky na toto téma, je zatím dostupná v angličtině

Děti jsou chytré a v digitálním prostředí se pohybují jen je třeba je podpořit, aby ho uměli využít k objevování a sebezdokonalování. To samé platí i pro vzdělavatele.

 

Tyto body shrnuje výpověď jednoho z našich dospělých účastníků fokusní skupiny:

"Po účasti na projektu jsem změnil mé vnímání sociálních sítí a digitálního světa a pohybu mladých lidí v tomto prostředí, konkrétně z přístupu: omezte čas a bacha na závislost, řešení hloupostí  - k postoji je to součást jejich života a musím to tak brát a pracovat s tím, nevnášet jim pouze moje preventivní hledisko analogového dinosaura – možná podvědomě se bránícího."

competences_thumbnail

Výzkum a výstupy projektu

Výstupy z projektu, Analýzy fokusních skupin, plakát... >

Jak pracovat s kontroverzními tématy

Kontroverzní témata jsou často považované za příliš náročné pro výuku, přesto jejich zařazení do vyučování rozvíjí velkou škálu kompetencí důležitých pro posilování demokracie a podporu kultury lidských práv. >

Co jsou ty Kompetence pro demokratickou kulturu?

Jaké schopnosti jsou pro děti a mladé lidi důležité, aby se mohli chovat demokraticky ve virtuálním světě? >