Prevence a bezpečné chování na internetu

Prevence a bezpečné chování na internetu

Národní centrum bezpečnějšího internetu
NCBI pro uskutečnění svých cílů realizuje řadu projektů, z nichž nejdůležitější je Saferinternet.cz, který usiluje o zvyšování povědomí o bezpečnějším užívání internetu. Podporuje vzdělávání v této oblasti, a to zejména dětí, kterým ubližuje nevhodné a závadné chování na internetu. Projekt je spolufinancovaný Evropskou komisí.
» nabízí školení pro učitele
» nabízí aktivity http://www.bezpecne-online.cz/viewcategory/3

 

Insafe
Je evropská iniciativa pro bezpečnější Internet zaměřená na osvětu spolufinancovaná Evropskou komisí. Insafe tvoří síť národních osvětových center, pomocných linek (tzv. helplines) a mládežnických panelův zemích Evropské unie i dalších státech. Koordinátorem mezinárodní sítě InSafe je organizace European Schoolnet. Insafe si klade za cíl umožnit uživatelům využívat kladných stránek Internetu a zároveň se vyhýbat možným nebezpečím.